Nový apartmánový dom FATRAPARK

Nový apartmánový dom FATRAPARK

Občianske združenie Hrabovská dolina

Občianske združenie „Združenie Hrabovská dolina“ Ružomberok

založené v zmysle zákona č.83/1990 Zb. IČO:42225078

logo 2

Úvod:

Združenie vzniklo na báze dobrovoľnej aktivity a iniciatívy miestnych podnikateľov ktorým nie je ľahostajný rozvoj turistického ruchu, životné prostredie, alebo spoločenský život v meste Ružomberok .Zároveň vznik tohto združenia je aj odozva na nelichotivú situáciu infraštruktúry danej lokality , zanedbané a dlhodobo neriešené problémy čistoty , poriadku alebo životného prostredia.

 

 

 

 

 

Hrabovská dolina – Malinô Brdo sú jednoznačne najzaujímavejšou lokalitou v meste Ružomberok kde medzi ročne prichádzajú tisícky domácich a zahraničných návštevníkov za účelom oddychu ,športu zábavy alebo trávenia dovolenky .Považujeme Hrabovskú dolinu – Malinô Brdo za strategické miesto pre rozvoj turistického ruchu ktoré pre mesto Ružomberok prináša rôzne benefity v podobe reklamy, miestnych daní ,zamestnanosti a ďalších vedľajších príjmov pre mesto a domácich podnikateľov.

 

 

 

Členovia:

Aquazorbing                                       p.Červeň           0908 861 317

Fatrapark 1                                         p.Jeleník            0905 551 683

Fatrapark 2                                         p.Sklienka

Z Desing                                             p.Štreit

Apartmány Hrabovo                           p.Nosko

1.Ružomberská lyžiarska                   p.Nanky

 

 

Cieľ združenia :

Vytvoriť podmienky pre podporu a rozvoj turistického ruchu, komunitného života v rekreačnej oblasti Hrabovská dolina – Malinô Brdo – Ružomberok.

Podporiť rozvoj infraštruktúru a revitalizácie tejto lokality.

 

- Spolupracovat s vedením mesta Ružomberok pri vytváraní koncepcie lokality Hrabovo

- Vytvárať a udržiavať priestory pre oddych, relax a športové aktivity .

- Organizovať spoločný marketing  lokality Hrabovska dolina

- Zlepšiť informačný systém (tabule, mapy, smerové šípky)

- Čistota a ochrana životného prostredia

- Organizovať a podporovať kultúrny ,spoločenský a podnikateľský život v Hrabove

- Predkladať a realizovať projekty financované alebo spolufinancované z prostriedkov Európskej únie z prostriedkov štátneho rozpočtu, z rozpočtu samosprávy mesta.

 

Hospodárenie :

Združenie je financované len s dobrovoľných členských príspevkov členov ,priateľov, sponzorov ,alebo z iných príjmov podľa rozhodnutia valného zhromaždenia

 

 

 


Vybudovali sme pre Vás adrenalinovú dráhu.

Vystavba novej plaze ,v lete lehatka a slnecniky.

 

 

 


 

 


 


Tvrďák 2014 

 Tohtoročný Tvrďák 2014 sa konal u nás v Hrabovskej doline v  sobotu 31.5.14. 
 Beh na 5 a viac km, kde súťažiaci museli prekonať rôzne prekážky a  otestovali svoju odolnosť, silu a vytrvalosť.
 — vHrabovo.

 Nie je dôležité vyhrať, ale zvíťaziť sám nad sebou

 Tvrďák je beh na 5 a viac km, kde musíš prekonať rôzne prekážky.  Bežíš, plazíš sa, dvíhaš ťažké predmety, testuješ svoju odolnosť,  silu a vytrvalosť. Súťažíš na čas, alebo môžeš ísť aj nesúťažne vo  fitness režime. Ideš sólo alebo v tíme (minimálne 3ja). A ked chces  daj Tvrďák aj v obleku, pobavíš seba aj ostatných. Na najmenších (8-14r) čaká 500m, 6 prekážok.

 

 

22.2.2015 Belánsky ľadové medveďe - Občianske združenie Hrabovská dolina pripravilo toto podujatie pre všetkých otužilcov.

 

 

Kultúrne a spoločenské akcie združenia 2013:

- čistenie Hrabovskej doliny -ochrana životného prostredia 27.4.2013

- letOKrst zahájenie letnej sezóny v Hrabovskej doliny 11.5. 2013

- Bike fest jún 2013

- atrakcie na vodnej ploche a pod..

- Silvester Hrabovo 2013

 

Združenie spolupracuje  s vedením mesta Ružomberok, mestským zastupiteľstvom, alebo mestskými organizáciami na rozvoji a podpore turistického ruchu.

Združenie a členská základňa disponuje odborníkmi, profesionálnymi pracovníkmi ktorý najlepšie rozumejú danej problematike a lokalite v ktorej podnikajú. Združenie ponúka mestu Ružomberok spoluprácu pri vytváraní rôznej koncepcie, investičných zámeroch, tvorení územného plánu alebo na prípravách spoločenských podujatí v danej lokalite.

 

 

Návrh na financovanie z rozpočtu mesta:

Pre zlepšenie možností priameho rozvoja lokality by dokázalo združenie lacnejšie a cielene lepšie využívať verejné zdroje na údržbu danej lokality.

Navrhujeme aby boli určeným % pomerom prerozdelené finančné zdroje napríklad z výberu daní za ubytovanie v prospech občianskeho združenia ktoré by tieto zdroje každoročne investovali do údržby a rozvoja lokality Hrabovskej doliny. Zároveň by združenie dokázalo vlastnou iniciatívou zlepšiť výber daní z ubytovania ,alebo zlepšiť vyťaženosť ubytovacích kapacít čím by mesto získalo viac daní z ubytovania.

 

 

Koncepcie a investície pre rok 2013-2015 ktoré zlepšia rozvoj turistického ruchu .

- Úprava odtokového žľabu                                                                     Zrealizovane

- Zabránenie premokaniu pláže a znečisťovaniu vody v jazere              Zrealizovane

- Zlepšenie starostlivosti o kosenie ,vývoz odpadu, zimnú údržbu          Zrealizovane

- Uzavrieť a prestrešiť miesto pre kontajnery na parkovisku

- Zmodernizovať opraviť lavičky ,smetné koše ,zábradlie priehradného múru.

- Vyčistenie jazera ,                                                                                Zrealizovane

 - Vyčistenie sedimentačných nádrží                                                      Zrealizovane             

- Vycistenie kupacej casti jazera - vznik prirodneho bazéna                  Zrealizovane

- Vybudovanie prístupového chodníka a cyklotrasy od kruhového objazdu pozdĺž hlavnej komunikácie do Hrabovskej doliny.

- Zaradiť do rozpočtu 2016 vybudovanie in-line korčuliarskej dráhy okolo jazera

- Osvetlenie priehradneho múru

- Vybudovanie naučného chodníka                                                    Zrealizovane

- Reklamno informačná tabula na rázcestí                                          Zrealizovane

- Vybudovanie vyhliadkovej plošiny na jazere                                schválená dotacia

- zakupenie lehatok a slnečnikov na plaži pri jazere                          Zrealizovane

- renovácia trávnatej plochy - pláže                                                   Zrealizovane

- prívod el.rozvodne až pod hradzu hrabovskej priehrady                     2016

 

Nove športové ihrisko pod priehradným múrom  OTVORENE

 

Oficiálna tlačová správa Občianskeho združenia Hrabovská dolina z akcie

Vyčistime Hrabovo.

Hrabovo je na sezónu pripravené!

OZ Hrabovská dolina dňa 27.apríla zorganizovalo čistenie Hrabovskej doliny pred letnou sezónou. Dobrovoľníci vyčistili najmä okolie vodnej nádrže od neporiadku, ktorý tu zostal po dlhej zime. Lokalita Hrabovo sa za posledné roky dobudovala a k dispozícii sú ubytovacie, stravovacie tak aj služby voľnočasových aktivít. Stredisko Malino Brdo a neďaleký Vlkolínec dáva tomuto miestu ďalší rozmer.  V súčasnosti Hrabovo disponuje ubytovacou kapacitou okolo 1000 lôžok, niekoľkými stravovacími zariadeniami, ba aj diskoklubom. Z outdoorových aktivít zaujme lanová dráha, člnkovanie na jazere alebo cesta lanovkou na Malinô Brdo a zjazd kolobežkou do Hrabova.

Hrabovo bolo vždy aj miesto nielen pre turistov ale aj Ružomberčanov, ktorí dolinu celoročne navštevujú za oddychom v prírode, športom či zábavou.

Vyčistená a uprataná dolina bude vítať svojich návštevníkov 11.mája LetOKrstom – teda otvorením letnej turistickej sezóny. Pre návštevníkov je pripravený bohatý program aj občerstvenie.

Počas letných prázdnin sú outdoorové atrakcie v Hrabove a Čutkove zapojené do trasy „Cesty za dobrodružstvom“, kde po jej absolvovaní okrem zážitkov všetci získajú zaujímavé odmeny.

….....................................................

LetOKrst 2013


Dňa 11. Mája pri príležitosti dní mesta Ružomberok sa v Hrabove konala akcia letOkrst 2013, ktorou Hrabovská dolina pravidelne otvára letnú sezónu. Na programe boli rôzne aktivity a súťaže, program slávnostne otvorili efektným vypustením balónov z vodnej plochy Hrabovo.

Otvorenie letnej sezóny akciou letOKrst v Hrabove 11. Mája 2013

Už štvrtý ročník akcie sľuboval dostatok zábavy a zážitkov hlavne pre deti. Bohatý program sa slávnostne otvoril efektným vypustením balónov z vodnej plochy Hrabovo. Sprevádzali ho rôzne aktivity ako maľovanie na tvár, lukostreľba, predvedenie zásahu Horskej Služby, tvorivé dielne a ukážky remesiel, divadelné a hudobné vystúpenia, štvorkolky, aquazorbing a člnkovanie na Hrabovskej priehrade a iné.

Počas akcie sa slávnostme otvorili aj okolité atrakcie pre turistov a návštevníkov doliny a to hlavne lanové parky Tarzánia a Tarzanka a spolu s nimi aj okolié bufety a reštaurácie s občerstvením. Leto 2013 spolu s príjemným počasím a dobrou návštevou celej akcie letOKrst v Hrabovskej doline naozaj začalo dobre.

Nový apartmánový dom FATRAPARK